loading...

انجمن پرتونگاران برتر ایران [ISPR]

تفسیر کلیشه های Brain CT - در این بخش شما می توانید سی تی اسکن های ترومایی مغز را بصورت اورژانسی تفسیر کنید.- رادیولوژی برترین راه تشخیصی
آخرين مطالب


رئیسی سهیل بازدید : 10067 زمان : نظرات ()

هرساله حدود یک میلیون نفر از بخش های اورژانس آمریکا به دلیل ترومای سر درمان [سرپایی]شده و ترخیص می شوند. 80 هزار امریکایی در یک دوره طولانی، ناتوانی در اثر صدمه را تجربه می کنند و 50هزار نفر در اثر صدمات تروماتیک مغزی جان خود را از دست می دهند. تقریبا 45درصد از صدمات را تصادفات شامل می شوند. 26 درصد در اثر سقوط از ارتفاع و 17 درصد در اثر درگیری و بقیه را مواردی چون حوادث ورزشی و ... شامل می شوند. دو-سوم بیماران کمتر از 30 سال سن دارند و شیوع آن در مردان 2 برابر زنان است. هزینه های صدمات مغزی 48.3 بیلیون دلار ارزیابی می شود. با این روال صدمات مغزی یکی از نگرانی های مهم در امریکا محسوب می شود.

شکستگی جمجمه


شکستگی جمجمه بسته به اینکه قطعات شکستگی به سطوح زیر جمجمه فشار وارد کرده اند یا نه در دو بخش خطی و فشاری طبقه بندی می شود. شکستگی ها خطی شیوع بیشتری دارند. نمای استخوانی (bone window) نیز باید به درستی به کاربرده شود. شکستگی جمجمه، اگر سینوس های پارانازال یا قاعده جمجمه را درگیر کرده باشند معمولا بصورت بالینی آشکار می شوند. شکستگی ها باید از سوچورهای مناطق آناتومیکی (ساژیتال ، کرونال ، لاموبدوئید) و کانال های عروقی تمییز داده شوند. سوچورها حاشیه هایی موجی مانند دارند . هم سوچورها و هم کانال های عروقی حاشیه ای سخت دارند. کانال های عروقی طرفینی مواج دارند. شکستگی های فشاری با جابجایی قطعات خرد شده به سمت داخل نمایان می شوند.

 در شکل بالا شکستگی خطی با پیکان های قرمز نشان داده شده است. 

 

 

خونریزی ساب آراکنوئید (زیر عنکبوتیه)

خونریزی ساب آراکنوئید با صدمه به عروق کوچک و سطحی سر رخ می دهد.  خونریزی عروق پاره شده به داخل فضای بین آراکنوئید(عنکبوتیه)  و  نرم شامه می رود. بیشترین علت خونریزی ساب آراکنوئید تروما است. در صورت فقدان ترومای آشکار بیشترین علت آن ، پارگی آنوریسم مغزی است. در تروما ، خونریزی ساب آراکنوئید اغلب در برآمدگی های مغزی [cerebral convexities]و یا نزدیک به مناطق آسیب دیده رخ می دهد.(بطور مثال نزدیک به خونمردگی ها). اگر یک خونرزیزی ساب آراکنوئید بزرگی وجود دارد، مخصوصا در سیسترن بیزیلار ، پزشکان باید توجه کنند که آیا پارگی آنوریسم به سمت آسیب های بعدی سوق داده می شود یانه؟ آنژیوگرافی مغزی ممکن است به برای بررسی ها بعدی نیاز یاشد. در CT اسکن خونریزی ساب آراکنوئید به عنوان موضعی با دانسیته بالا در شیار و سالکوس یا خطوط بادانسیته بالا در سالکوس ها ظاهر شود.از دیگر سو بیشترین مکان های پس ضربه ای (posttromatic) خونریزی ساب آراکنوئید ، برآمدگی های مغزی(cerebral convexity)هستند. این می تواند تنها کاربرد آسیب های مغزی باشد.

 

هماتوم

 در این خونریزی ساب آراکنوئید خون با دانسیته بالا (سر پیکان ها) شیارهای  برآمدگی های راست مفز را پرده است. 

 

 


هماتوم ساب دورال حاد

نیروهای افزایشی و کاهشی سرعت خون یا نیروهای دورانی که پل های عروقی را پاره می کنند می توانند باعث هماتوم ساب دورال شوند. و خون بین فضای عنکبوتیه و سخت شامه انباشته می شود. همااتوم در CT چنین ویژگی هایی دارد:

·هلالی شکل اند

·دانسیه فوق بالا، می تواند دارای نقاط کم دانسیته در اثر سرم خون، CSF یا خونریزی فعال باشد.

از سخت شامه عبور نمی کند

 

منطقه دانسیته بالا، هماتوم هلالی شکل(سر پیکان ها) نیم کره سمت راست مغز را پوشانده اند. باید توجه کرد که جابجایی سپتوم میانی پلوسیدم نتیجه حاصل از توده[ هماتوم] است.(پیکان) 

 

 

منطقه کم دانسیته (پیکان) داخل قسمت پردانسیته (سرپیکان) می تواند اشاره بر  خونریزی فعال داشته باشد

 

 

هماتوم ساب دورال سر نیمه حاد (SDH)

تشخیص SDH نیمه حاد با CT می تواند مشکل باشد چرا که خونریزی دوباره جدب شده باعث یکسان شده دانسیته می شود.زمانی که تغییر مکانی ساختارهای میانی بدون وجود توده واضحی رؤیت شد ، هماتوم نیمه حاد باید مد نظر گرفته شود. دادن کنتراست می تواند درشناسایی موارد دشوار کمک کننده باشد چرا که سطوح مشترک هماتوم و ساختار مجاور آن با نشان دادن سخت شامه و ساختار عروقی همجوار معمولا بهتر دیده می شود.

برخی از ویژگی های برجسته هماتوم نیمه حاد عبارتند از :

·       محوی شیار های مغزی

·       انحنای ماده سفید مغز[حالت کمانی پیدا کردن]

 

پوشش بالایی ضخیم شده

 

شکل نشان دهنده هماتوم ساب دورال نیمه حاد (سرپیکان ها) می باشد. به فشار ایجاد شده در ماده خاکستری و سفید مفز در نیم کره چپ در اثر توده توجه کنید.

 

 

هماتوم ساب دورال شدید (SDH)

 

 در SDH شدید خونریزی به دلیل بازجذب دوباره، موضع دانسیته پایینی پیدا می کند. که معمولا بطور یکنواخت دیده می شود اما ممکن است دارای حفرات ریز باشد . اغلب خونریزی مجدد اتفاق می افتد و باعث ترکیب دانسینه و سطح مایع می شود.

هماتوم ساب دورال شدید

هماتوم ساب دورال هلالی شکل ( نوک پیکان). به تضعیف کم بدلیل بازجذب خونریزی در طی زمان توجه کنید. 

 

 

 حاد (نوک پیکان) نشان دهنده دیوار دار و حفره دار شدن است که غالبا بعد از مدتی پس از هماتوم حاد رخ می دهد. 

 

 

هماتوم اپیدورال

هماتوم اپیدورال معمولا با شکستگی جمجمه مرتبط می شود. و معمولا در اثر شکستگی فشاری جمجمه اتفاق می افتد. استخوان شکسته شده معمولا باعث پاره شدن شریان ها یا سینوس های وریدی می شود. خون از داخل عروق پاره شده بین جمجمه و سخت شامه تجمع پیدا می کند. در سی تی اسکن ، هماتوم به شکل یک توده چگال محدب شده از طرفین در می آید. دانسیته بالای آن معمولا بطور یکنواخت در می آید اما این دانسیته می تواند شامل نقاط کم چگال در اثر خونریزی فعال، نیز باشد. چونکه هماتوم اپیدورال خارج سخت شامه ای است می تواند برخلاف هماتوم ساب دورال از روی دورا عبور کند. با این حال هماتوم اپیدورال معمولا از سوچورها عبور نمی کند چرا که در این نقاط ، دورا محکم به جمجمه چسبیده است.

سر پیکان ها  نشان دهنده هماتوم اپیدورال محدب از طرفین (lenticellular) است که در عمق شکستگی جداری جمجمه (پیکان ها) بوجود آمده است.

 

 

کوفتگی مغزی

کوفتگی های مغزی معمولا شایعترین صدمات اولیه داخل-محوری(intra-axial) هستند. آنها زمانی رخ می دهند که مغز تحت فشار حاصل از لبه های استخوانی یا درآمیختن دورا قرار دارد. کانون خونریزی های نقطه مانند یا ادم ها در امتداد قله های گایروسهاس مغز قرار می گیرند.که متداول ترین آن محل ها عبارتند از:

·          لوب تمپورال- قسمت قدامی ، سطح تحتانی ، ناحیه sylvian

·          لوب فرونتال قطب قدامی ، سطح تحتانی

·          ناحیه پشتی خارجی مغز میانی

·          قسمت تحتانی مخچه

 

در CT اسکن ، کوفتگی های مغزی بصورت مناطق دانسیته پایین مبهم که با نقاط خونریزی ترکیب شده اند نمایش داده می شوند. خونریزی های ساب آراکنوئید مجاور نیز معمول است.  بعد از حدود 24-48 ساعت، با تغییر شکل خونریزی یا انعقاد لکه های ناشی از نشت خون ، به مناطق هماتوم گرد تبدیل می شوند.

 نقاط چندگانه با دانسیته بالا نشان دهنده خونریزی (پیکان ها) در مناطق کم دانسیته (سر پیکان ها) در لوب فرونتال چپ ناشی از کوفتگی مغزی می باشند.

  

 

 

خونریزی داخل بطنی

 

خونریزی داخل بطنی حاصل از تروما با صدمات منتشره آکسونی ، صدمات در عمق ماده خاکستری و کوفتگی (له شدگی) ساقه مغزی متناظر است. خونریزی ایزوله داخل بطنی می تواند ناشی از پارگی ورید های subependymal  باشد.

 پیکان خونریزی داخل بطنی را در یک فرد در اثر تروما نشان می دهد. به خونریزی ساب آراکنوئید در سالکوس ها در فضای ساب آراکنوئید (سرپیکان) توجه کنید

 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 532
  • بازدید روز : 195
  • گوگل امروز : 25
  • بازدید هفته : 778
  • بازدید ماه : 9,070
  • بازدید سال : 106,351
  • بازدید کلی : 1,072,693